Monday, September 26, 2016

Ученици одобрени за ученическа мобилност в Кипър

ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА Ученическа мобилност в Кипър (26.03.-1.04.2017 г.)

1. Габриела Георгиева - 12а
2. Габриела Георгиева - 11б
3. Мехмед Вейсал - 10а

Мотиви за избора:
1. Подготвена собствена платформа към дейността на проекта във финалния му етап - предложения и ентусиазъм за организаторска роля в провежданите дейности за направления фотография и спорт,
2. Компетентност за изпълнение на предстоящите задачи,
3. Позитивизъм и комуникативни умения.


No comments:

Post a Comment