Tuesday, September 13, 2016

Ученическа мобилност в Кипър (26.03. – 01.04.2017 г.)


Предстои избор на трима участници в ученическата мобилност в Кипър. Интервюто ще се проведе на 26.09.2016 г. от 12.30 часа. В сила са утвърдените досега критерии:

1. Активно участие в дейностите по проекта
2. Присъствие и ангажирано участие в ежеседмичните сбирки на проекта
3. Езикови комуникативни умения
П.С. Ще пътуват по един или двама ученици от един клас.

Допълнителни изисквания към кандидатите за предстоящата ученическа мобилност:
1. Домакинство по време на работната среща в София – май 2016 г.
2.  Участие в спортния живот на училището
3. Активност и инициативност в училищния живот извън проектаПо време на интервюто от кандидатите се очакват креативни идеи и предложения, свързани с двете основни дейности през 2016 -2017 учебна година – фотография и спорт.

No comments:

Post a Comment