Friday, December 26, 2014

Работна среща в Италия - избор на участници

Ученици, които ще пътуват до Италия от 22.03.-27.03.2015 г.:
1. Ванеса Димитрова – 8а
2. Павлина Иванова – 8а
3. Яна Траянова – 8б
4. Илиана Кръстева – 10а

КРИТЕРИИ:
1. Един ученик от клас (т.к. от 9 б клас нямаше достатъчно надежден кандидат, от 8 а клас ще пътуват двама ученици).
2. Семейството има възможност да приеме ученик/ученичка от Италия през май 2016 г.
3. Семейството е доказало съпричастност към училищните дейности.
4. Добра дисциплина (недопускане на закъснения за час, спазване на правилника на вътрешния ред в училище – ученикът не използва GSM в часовете, сериозно отношение към учебния процес и др.).
5. Участие в проектните дейности до момента.
6. Активност в други извънкласни дейности – участие в клубове, олимпиади и др.

No comments:

Post a Comment