Sunday, November 20, 2016

Students' Parliament

На 04.11. 2016г. се проведе първата сбирка на Ученическия Съвет на 88 СУ ,, Д. Попниколов" за тази учебна година. Участниците гласуваха за ново ръководство. Избрани бяха: председател -  Мехмед Вейсалов, заместник-председател - Ванеса Димитрова.


На добър час! Разчитаме на вас!

No comments:

Post a Comment