Saturday, May 9, 2015

ЕTWINNING ЮБИЛЕЙ И ТРАДИЦИИ в 88-МО СОУ „ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ”

На 8 май 2015 г. 88-мо СОУ „ Димитър Попниколов” беше част от честванията по повод десетия юбилей на дейността eTwinning в цяла Европа. Това е сайт за общи дейности между учители и ученици от различни европейски страни. Много от проектите по най-новата програма Eразъм+ са започнали в платформата еTwinning. Училището има 8 годишна традиция и е удостоено с 4 eTwinning знака за европейско качество. В момента работим по проекта Еразъм+ и eTwinning „Превенция на отпадането от училище – ТИ си важен” (http://twinspace.etwinning.net/5519/home) с партньори от 9 европейски училища.


По време на събитието ученици и учители разгледаха изложбата и участваха във викторина, посветена на eTwinning и Деня на Европа – 9май.No comments:

Post a Comment