Monday, October 27, 2014

ПОКАНА

Уважаеми ученици,
В периода 2014 – 2017 учебна година училището участва в международния европейски проект Превенция на отпадането от училище: ТИ си важен по програма Еразъм +.
В проекта участват 10 държави: Турция, Италия, Великобритания, Литва, Латвия, Кипър, Норвегия, Португалия, Гърция и България.

За да участвате в проекта вие трябва да:
1. Попълните своите данни и тези на родител в МОЛБА до директора на училището,
2. Напишете МОТИВАЦИОННО ПИСМО (на български или на английски език) от около 1 страница, в което да аргументирате защо желаете да участвате в проекта,
3. Изпратите като прикачен файл МОЛБАТА и МОТИВАЦИОННОТО ПИСМО (файл/ове на Word 2003 или 2007) на имейл: dropout88@abv.bg

За въпроси:
- Цветелена Таралова – учител по АЕ и координатор на проект,
- Ели Константинова – учител по испански език,
- Вера Бебова – учител по БЕЛ.

(Примерна молба)
До Директора
На 88. СОУ

МОЛБА
от
.............................................................................................................. (родител)
тел. ..........................................................
и
..........................................................................................(ученик/чка от ............... клас)
тел. .........................................................

Г-жо Директор,
Моля да участвам в международен проект ……

Прилагам мотивационно писмо.
С уважение:      1. .................................................. (име на родител)
                           2. ..................................................(име на ученик)


МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Опишете в рамките на една страница защо искате да се включите в проекта.

No comments:

Post a Comment